Strona główna | Historia szkoły | Patron szkoły | Kontakt
Aktywna Tablica

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła bierze udział w programie AKTYWNA TABLICA.
Tablice interaktywne, które posiadamy stały się jednym z podstawowych narzędzi pracy nauczycieli. Wykorzystywane są i będą na różnych przedmiotach zarówno w edukacji wczesnoszkolnej jak i w klasach IV-VIII.
Głównym celem Rządowego programu „Aktywna tablica” jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania ITC oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów.
Zajęcia lekcyjne wzbogacone zostaną o treści i ćwiczenia zawarte w multibookach i e-podręcznikach, które przedstawione są w atrakcyjny sposób, co bezpośrednio wpływają na zainteresowanie uczniów. Tablice wykorzystywane będą również do prezentacji filmów edukacyjnych oraz przygotowanych przez nauczycieli i uczniów prezentacji, ćwiczeń multimedialnych jako forma utrwalania już zdobytej wiedzy i umiejętności. Mamy nadzieję, że lekcje staną się dla uczniów jeszcze bardziej atrakcyjne.
Z programu skorzystają także nauczyciele, którzy z jednej strony zostaną przeszkoleni z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, a z drugiej strony otrzymają narzędzie do codziennej pracy w szkole.

Copyright by Banaś |Kontakt z administratorem strony E-mail: sp7gazetka@onet.eu