Strona główna | Historia szkoły | Patron szkoły | Kontakt
Artykuły nauczycieli


2018/2019


Wpływ grupy rówieśniczej na rozwój dziecka

Drama na lekcjach historii

Sposoby motywowania uczniów do nauki

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – jak wspierać nastolatki w domu i szkole?

2017/2018


WYZNACZANIE GRANIC DZIECIOM

2016/2017


Głos - Twoje narzędzie pracy

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ JEJ WPŁYW NA ZDROWIE.

DEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY

Media w świecie dziecka

Być dla innych – czyli kilka słów o doświadczeniu w działalności wolontariackiej.

Budowanie własnej wartości - podstawowy warunek rozwijania inteligencji emocjonalnej i radzenia sobie z wyzwaniami

Higiena pracy ucznia

Nauczyciel – wychowawca i przewodnik

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

2015/2016

INTERNET – korzyści i zagrożenia.

Dlaczego uczymy się matematyki?

Znaczenie edukacji teatralnej dla rozwoju dziecka

Konsekwencja - moje drugie imię.

W trosce o kulturę słowa

Współdziałanie nauczycieli i rodziców wspólną troską o dobro dziecka

Jak reagować na złe oceny?

Jak pomóc dziecku mającemu trudności w czytaniu i pisaniu?

Samodzielność, a kształtowanie pewności siebie dziecka

Jak rodzic może pomóc dziecku w odrabianiu zadań domowych?
CofnijCopyright by Ewa Słowik | administrator strony: Ewa Słowik