Strona główna | Historia szkoły | Patron szkoły | Kontakt
Dożwianie dzieci w szkole


DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W JAŚLE

Uprzejmie informujemy, że w Szkole Podstawowej Nr 7 w Jaśle wydawane są jednodaniowe obiady, sporządzane przez uprawnioną do tego firmę wybraną w drodze zapytania ofertowego. Dostawcą obiadów jest Restauracja "Jasiel" mająca doświadczenie w gotowaniu zdrowych obiadów dla dzieci, mająca dobrą opinię i poważanie wśród dotychczasowych odbiorców. Koszt jednego posiłku wynosi 4,54 zł. Zapisy przyjmowane są w sekretariacie szkoły.

W przypadku trudnej sytuacji materialnej ucznia istnieje możliwość otrzymywania obiadów bezpłatnych. Ośrodki Pomocy Społecznej finansują posiłki uczniom z rodzin o dochodzie nie przekraczającym kwoty 771,00 zł netto na osobę w rodzinie. Wnioski o taką pomoc należy składać w ośrodkach wg miejsca zamieszkania.

>>>>Regulamin stołówki szkolnej<<<<


CofnijCopyright by Ewa Słowik | administrator strony: Ewa Słowik