Dyplom dla Szkolnego Koła Wolontariatu

 Szkolne Koło Wolontariatu w roku szkolnym 2019/2020 aktywnie działało. Nasza szkoła otrzymała dyplom UNICEF -u za wsparcie akcji: Pomoc dla Afryki – Niger. Gratulujemy naszym wolontariuszom zaangażowania w akcje, otwarte serce dla potrzebujących / kiermasz ciast,zbiórkę żywności, pomoc hospicjum, osobom samotnym, pomoc dzieciom Afryki/.

Koordynatorka SKW