Strona główna | Historia szkoły | Patron szkoły | Kontakt
26 września - Europejski Dzień Języków

Pierwsza edycja Europejskiego Dnia Języków, zorganizowana w 2001 roku wspólnie przez Radę Europy oraz Unię Europejską, odniosła ogromny sukces, wzbudzając zainteresowanie milionów ludzi w 45 uczestniczących w tym wydarzeniu krajach. W ramach obchodów Dnia Języków podnoszono zalety językowej różnorodności Europy oraz propagowano uczenie się języków.
Sukces pierwszej edycji zachęcił Radę Europy do ustanowienia 26 września Europejskim Dniem Języków, który od tej pory obchodzony jest corocznie.
Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to:
- ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania języków, jak również konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
- promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;
- propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno w szkole, jak i poza nią, w celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.
Z tej okazji Samorząd Uczniowski przedstawił podstawowe informacje na temat obchodów tego dnia, cele, ciekawostki językowe oraz przygotował gazetkę.
Uczniowie klasy VII oraz VIII podczas lekcji języka angielskiego rozwiązywali internetowy quiz językowy, wyszukiwali słowa w różnych językach oraz wykonywali różne ćwiczenia interaktywne.

Copyright by Banaś |Kontakt z administratorem strony E-mail: sp7gazetka@onet.eu