Strona główna | Historia szkoły | Patron szkoły | Kontakt
Grono Pedagogiczne


GRONO PEDAGOGICZNE
w roku szkolnym 2018/2019


mgr Mariola Ślawska - dyrektor, nauczyciel języka polskiego w klasie IV, bibliotekarka;
mgr Irena Czech - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I ;
mgr Urszula Strugała - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II, pedagog ;
mgr Bożena Dunaj - nauczyciel historii w klasie IV oraz VIII;
mgr Janina Bieleń - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VII, nauczyciel historii w kl. V-VII;
mgr Joanna Hendzel - z-ca dyrektora, nauczyciel matematyki, informatyki, wychowawca klasy VI;
mgr Ewa Słowik - nauczyciel biologii, przyrody, plastyki, techniki, muzyki i WDŻ, wychowawca klasy V;
mgr Jerzy Chmiel - nauczyciel wychowania fizycznego;
mgr Anita Długosz - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VIII;
mgr Aneta Stusowska - wychowawca przedszkola;
Ks.mgr Jan Reczek - nauczyciel religii w klasach 0-VIII;
mgr Patrycja Chłopek - nauczyciel chemii, edukacji dla bezpieczeństwa ;
mgr Bolesław Skrok-Wolski - nauczyciel geografii ;
mgr Jerzy Piękoś - nauczyciel matematyki i fizyki w kl. VII i VIII ;
mgr Barbara Marek - nauczyciel języka niemieckiego ;
mgr Aneta Kowalkowska - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie ;


CofnijCopyright by Banaś |Kontakt z administratorem strony E-mail: ewabanas@onet.eu