Strona główna | Historia szkoły | Patron szkoły | Kontakt
Innowacje

O eksperymentowaniu w edukacji wczesnoszkolnej - innowacja realizowana w klasie I w Szkole Podstawowej nr 7 w Jaśle

Otaczający nas świat jest bardzo ciekawy i kryje w sobie wiele tajemnic. Dzieci od najmłodszych lat uwielbiają eksperymenty. Doświadczanie na każdym polu jest podstawą ich rozwoju i nauki. To poprzez eksperymentowanie i doświadczanie poznają prawdy rządzące światem. Wiedza i umiejętności zdobywane w ten właśnie sposób na długo zapadają w pamięć. Wielozmysłowe działanie jest podstawą rozwoju dziecka. Poprzez eksperymentowanie uczymy też dziecko skupienia uwagi na zadaniu, bo przecież musi zauważyć, co tam takiego ciekawego się zadziało podczas eksperymentu, czy doświadczenia. Dając zajęcie rękom, musimy też uczulać dzieci, ze ręce muszą także być ostrożne, że działając musimy pamiętać o bezpieczeństwie – tym swoim jak i innych. Uczymy ich odpowiedzialności.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci, ich zainteresowaniom, a także naturalnej potrzebie zaspokojenia ciekawości światem, realizujemy w klasie I program innowacji pedagogicznej programowo – metodycznej pt.: „Rosnę i rozwijam się, czyli o eksperymentowaniu w edukacji wczesnoszkolnej”.

Zajęcia będą odbywają się 1 raz w miesiącu w wymiarze jednej godziny lekcyjnej co 3.piątek każdego miesiąca od stycznia 2019 r.

Program innowacji jest zgodny z podstawą programową szkoły podstawowej, spójny z realizowanym programem nauczania edukacji wczesnoszkolnej.

Celem programu jest:

• Rozbudzenie i rozwijanie pasji badawczej uczniów w młodszym wieku szkolnym.

• Zainteresowanie dzieci naukami matematyczno – przyrodniczymi.

• Podtrzymanie naturalnego otwarcia umysłów dzieci na eksperymentowanie i doświadczanie.

Innowacja matematyczna

(Nie)tylko eksperymentujemy w siódemceUczniowie kl. V w każdą pierwszą środę miesiąca podczas zajęć będą mogli zajrzeć w głąb matematyki, poruszać się tą samą drogą, którą przemierzali wielcy matematycy przeszłości. Będzie to trening dla ich wyobraźni i sposób na pokazanie, że matematyczne eksperymenty to wycieczka w nieznane. Atakując problemy na wiele sposobów, wyszukując własne ścieżki i umacniając wiarę w swoje matematyczne umiejętności, uczniowie staną się lepiej przygotowani do rozwiązywania różnych zagadnień – nie tylko matematycznych. Nauczą się przy tym, jak zachować dystans do problemu, jak patrzeć z różnych punktów widzenia i kojarzyć fakty pozornie ze sobą nie związane. Będą polowali na liczby i kształty zadając wiele pytań: „Dlaczego tak jest?, Co by się stało, gdyby….? Nieskrępowana wyobraźnia uczniów będzie przewodnikiem po eksperymentach matematycznych.„INNOWACJE I EKSPERYMENTY przy wykorzystaniu sprzętu IT” na lekcjach przyrody i biologii


Lekcje „Innowacji i eksperymentów” będą opierać się głownie na działalności praktycznej uczniów -­ doświadczeniach.

Cele ogólne:
1.Podnoszenie u uczniów podstawowych umiejętności i kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.
2.Podniesienie kompetencji w zakresie kreatywności i innowacyjności.
3.Podniesienie kompetencji związanych z umiejętnością wykorzystania narzędzi TIK.


Program zajęć „Innowacje i eksperymenty” przewiduje indywidualne lub grupowe formy pracy uczniów, w zależności od zasięgu działań, ilości potrzebnych/dostępnych materiałów, czasochłonności, trudności doświadczenia. Najwięcej zaangażowania w zdobywanie i kształtowanie własnej wiedzy o świecie dostarczają aktywizujące metody i techniki nauczania, a wśród nich – eksperyment/doświadczenie.

Powyższe zajęcia mogą opierać się na następujących rodzajach eksperymentów laboratoryjnych (tutaj: klasowych), wyróżnianych ze względu na stopień zaangażowania uczniów:
-­ demonstracja eksperymentu (pokaz) -­ nauczyciel sam wykonuje poszczególne czynności, a uczniowie obserwują jego przebieg i wyniki,
-­ eksperyment kierowany -­ uczniowie wykonują kolejne czynności, których przebieg słownie ustala nauczyciel, on też naprowadza, motywuje, kontroluje i koryguje ewentualne błędy
-­ eksperyment samodzielny -­ uczniowie po odpowiednim ukierunkowaniu i naprowadzeniu na właściwy tok myślenia i działania (np. korzystając z TIK) samodzielnie eksperymentują. Eksperymenty mogą być również przeprowadzane „w terenie” i wtedy wyróżnia się:
-­ eksperyment naturalny – badanie, obserwowanie procesów w ich naturalnym środowisku, lecz w warunkach odpowiednio kontrolowanych lub wyselekcjonowanych przez badacza (przez pokaz, nakierowanie lub samodzielnie przez uczniów).

W czasie „Innowacji i eksperymentów“ mogą pojawić się również inne metody pracy z uczniami:
-­ burza mózgów (np. przy ustalaniu czym zajmuje się niniejszy przedmiot), -­- dyskusja (np. nad ustalaniem możliwych hipotez),
-­ kula śniegowa (np. przy tworzeniu pojęcia „eksperyment”).

W czasie realizacji programu uczniowie mogą również być zapraszani do prezentowania w klasie własnych doświadczeń, badających podobne właściwości świata biofizycznego czy chemicznego, jak te, które dotąd obserwowali i poznawali. Mogą to być prezentacje demonstrowane/przeprowadzane raz w miesiącu na końcu lub na początku planowych zajęć.<
Copyright by Banaś |Kontakt z administratorem strony E-mail: sp7gazetka@onet.eu