Strona główna | Historia szkoły | Patron szkoły | Kontakt
Karta rowerowa


Materiały przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową>>>>Pobierz<<<<*****Pytania jednokrotnego wyboru z odpowiedziami*****
Arkusz zaliczeń otrzyma każdy uczeń/uczennica na zajęciach techniki. (przypominam, że rodzice lub opiekunowie wpisują w arkuszu dokładne dane dziecka wraz z adresem i kodem pocztowym oraz składają podpis, wyrażam lub nie wyrażam zgody w odpowiednim miejscu, do arkusza należy dołączyć jedno zdjęcie legitymacyjne dziecka podpisane na odwrocie, imię , nazwisko oraz klasa)

Termin egzaminu teoretycznego:

Termin egzaminu praktycznego:

Cofnij

Copyright by Banaś |Kontakt z administratorem strony E-mail: sp7gazetka@onet.eu