Strona główna | Historia szkoły | Patron szkoły | Kontakt
LOP

Liga ochrony przyrody


PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA
Ligii Ochrony Przyrody


1. Sprzątanie świata
- Zbieranie śmieci na terenie Żółkowa i segregowanie odpadów - Wrzesień

2. Zajęcia edukacyjne
- rozpoznawanie gatunków ptaków, zbiórka karmy dla ptaków - Październik

3. Opieka nad kasztanowcem zwyczajnym
- poznanie szkodnika kasztanowców- szrotówka kasztanowcowiaczka, włączenie się w sprzątanie liści ze szkodnikami - Październik

4. „Jesień w lesie"
- Wycieczka, obserwacja wybranej powierzchni, rozpoznawanie roślin lasu opisanie wrażeń wyniesionych ze spotkania terenowego - Listopad

5. „Czasopisma przyrodnicze i ekologiczne”
- Zapoznanie się z gazetkami przyrodniczymi w bibliotece szkolnej - Grudzień

6. „ Zima w lesie”
Uczniowie i uczennice podczas szkolnej wycieczki:
-opiszą wygląd wybranej powierzchni w okresie zimy
-rozpoznają tropy zwierząt na wybranej powierzchni
-zaobserwują ptaki zimujące w lesie
-dokarmią ptaki i inne zwierzęta leśne
-opiszą warunki atmosferyczne (pogodę) - Styczeń

7. „ Poznajemy walory naszego regionu”
- poznanie walorów przyrodniczych i turystycznych naszego regionu - Luty

8. „ Las na przedwiośniu”
Wycieczka, poszukiwanie gniazd i dziupli ptaków, określenie ich przeznaczenia - Marzec

9. Dzień Ziemi(22.04)
Uroczysty apel z okazji Dnia Ziemi - Kwiecień

10. „Las późną wiosną i wczesnym latem”
- Wycieczka, uczeń:
-wymieni gatunki drzew i krzewów rosnących w warstwach drzewostanu głównego, w warstwie podszytu i podrostu oraz warstwie runa, obserwuje zachowania zwierząt
-ocenia ślady właściwego i niewłaściwego zachowania się ludzi na wybranej powierzchni leśnej
-doceni walory przyrodniczo-krajobrazowe wybranej powierzchni leśnej - Maj

11. Światowy Dzień Ochrony Środowiska (5.06),
Dzień bez samochodu(5-6.06)
Poznanie czynników wpływających na zanieczyszczenie środowiska, dostrzeżenie samochodów jako głównych trucicieli atmosfery, dostrzeżenie wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka - Czerwiec 2014

12. Podsumowania całorocznej pracy LOP
- Spotkanie podsumowujące - Czerwiec

13. Wykonywanie gazetek tematycznych,
redagowanie gazetki dla miłośników przyrody „Siódemka”.
Przygotowywanie materiałów do gazetki, drukowanie, kolportaż - cały rok szkolny

14. Opieka nad pracownią biologiczną, pielęgnowanie roślin - cały rok szkolny


Opracowała : Ewa Banaś


Copyright by Ewa Banaś |Kontakt z administratorem strony E-mail: sp7gazetka@onet.eu