Nauczanie hybrydowe w Szkole Podstawowej Nr 7 w Jaśle

Szanowni Państwo!

Na podstawie

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

informuję, że od 26 – 30 kwietnia 2021r. klasy I- III uczą się w systemie hybrydowym według następującego harmonogramu:

klasa Istacjonarnie w szkole: w poniedziałek, środę i czwartek; 
             – zdalnie: wtorek i piątek

klasa II i III – stacjonarnie w szkole: w poniedziałek, wtorek i piątek; 
                        – zdalnie: środę i czwartek

Wszystkie klasy I-III stacjonarnie uczą się zgodnie z planem lekcji. Podczas nauki zdalnej zajęcia z edukacji polonistycznej, matematycznej, języka angielskiego, informatyki i wych. fizycznego będą odbywać się on-line. Natomiast religia,edukacja plastyczna, techniczna, muzyczna, społeczna i przyrodnicza będą realizowane poprzez dziennik elektroniczny w zakładce zadania domowe.


Uczniowie odbywający zajęcia w szkole będą mogli korzystać ze świetlicy do godz. 14.30.

Do świetlicy mogą uczęszczać tylko dzieci, których obydwoje rodziców pracuje lub pracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.

Przypominam, że na terenie szkoły obowiązują zasady bezpieczeństwa związane z pandemią:

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

  2. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

  3. Środki dezynfekcyjne oraz instrukcja ich użycia znajdują się przy wejściach do szkoły.

  4. Opiekunowie odprowadzający dzieci powinni zachować dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem min.1,5 metra oraz powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

    

   Z poważaniem

   Mariola Ślawska

   Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 w Jaśle