Strona główna | Historia szkoły | Patron szkoły | Kontakt
Spotkanie z przedstawicielką PCK oraz szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

Dnia 24.05.2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z panią Krystyną Długosz - kierownik Rejonowego Oddziału PCK w Jaśle oraz uczennicami szkoły medycznej. Na początku spotkania pani kierownik przybliżyła historię powstania organizacji PCK oraz zakres jej działalności. Następnie uczennice ze szkoły medycznej udzielały fachowej informacji na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W bardzo przystępny sposób starały się przygotować uczniów do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Dzięki przywiezionym fantomom, dzieci praktycznie uczyły się jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej i w jaki sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Poza tym utrwaliły sobie numery alarmowe służb ratowniczych oraz zasady bezpiecznej zabawy. Zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne sprawiły, że dzieci poczuły się „małymi ratownikami”.
Mamy nadzieję, że spotkanie to pomogło zaszczepić ideę konieczności pomocy osobom potrzebującym i że nasi wychowankowie nigdy nie przejdą obojętnie obok człowieka potrzebującego ratunku i będą wiedzieli jak mogą pomóc.

<
Copyright by Banaś |Kontakt z administratorem strony E-mail: sp7gazetka@onet.eu