„Poczuj magię świąt” – Konkurs

Zapraszamy do wzięcia udziału

w Szkolnym Konkursie na Kartkę Bożonarodzeniową w języku niemieckim

Cele konkursu:

 • Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych.

 • Rozwijanie wyobraźni uczestników konkursu poprzez plastyczne zobrazowanie symboli świątecznych, związanych z tematem konkursu.

 • Motywacja do nauki języka niemieckiego.

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 im. STEFANA JARACZA W JAŚLE.

 • Uczniowie wykonują kartkę bożonarodzeniową („otwieraną”) z życzeniami bożonarodzeniowymi w języku niemieckim, przetłumaczonymi na język polski.

 • Technika wykonania pracy jest dowolna (wyklejanka, wyszywanka, farby lub inne techniki).

 • Maksymalny format to A5.

 • Strona tytułowa powinna przedstawiać motyw bożonarodzeniowy, natomiast strona wewnętrzna kartki – życzenia bożonarodzeniowe w języku niemieckim.

 • Prace powinny być opatrzone na ostatniej stronie następującymi informacjami: imię i nazwisko, klasa.

 • Kartki należy złożyć nauczycielowi języka niemieckiego do 12.12 (wtorek). Prace dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie ich przez jury.

Rozstrzygnięcie konkursu:

 • Przy ocenie prac konkursowych jury weźmie pod uwagę: estetykę wykonania, oryginalność, pomysłowość poprawność gramatyczno – leksykalną treści życzeń w języku niemieckim, zachowanie formatu pracy, oraz uwzględnienie wszystkich innych warunków uczestnictwa w konkursie.

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ostatnim tygodniu przed Świętami Bożego Narodzenia.

 • Przewiduje się dyplomy dla zdobywców 3 pierwszych miejsc, a także cząstkową ocenę „celujący” z języka niemieckiego (kl. 7 i 8). Każdy uczestnik otrzyma ocenę „bardzo dobry” z aktywności. (kl.7 i 8)

Wszystkim uczestnikom konkursu, a zarazem miłośnikom języka niemieckiego życzę ciekawych pomysłów.

Koordynator konkursu: Barbara Marek