Poznaj Polskę …

Nasza Szkoła otrzymała środki finansowe na dofinansowanie przygotowania i przeprowadzenia w roku 2021  wycieczek dla uczniów kl. I-III oraz IV-VIII.

Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie Komunikatu MEiN z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, które jest częścią POLSKIEGO ŁADU.

Przedsięwzięcie ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.