Strona główna | Historia szkoły | Patron szkoły | Kontakt
PROCEDURY

1. Spis procedur>>>>Pobierz<<<<


2. Szatnia wychowania fizycznego>>>>Pobierz<<<<


3. Przebywanie w budynku szkoły>>>>Pobierz<<<<


4. Organizacja zajęć dydaktycznych>>>>Pobierz<<<<


5. Dyżury>>>>Pobierz<<<<


6. Zasady obowiązujące na przerwie >>>>Pobierz<<<<


7. Kontakty z rodzicami>>>>Pobierz<<<<


8. Dokumentacja nauczyciela>>>>Pobierz<<<<


9. Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów>>>>Pobierz<<<<


10. Zwolnienia uczniów z zajęć dydaktycznych>>>>Pobierz<<<<


11. Postępowanie z uczniem chorym>>>>Pobierz<<<<


12. Procedura postępowania z uczniem>>>>Pobierz<<<<


13. Powstanie szkody>>>>Pobierz<<<<


14. Uchylanie się od obowiązku szkolnego>>>>Pobierz<<<<


15. Opieka w dni wolne>>>>Pobierz<<<<


16. Regulamin stołówki>>>>Pobierz<<<<


17. Świetlica>>>>Pobierz<<<<


18. Biblioteka>>>>Pobierz<<<<


19. Telefony>>>>Pobierz<<<<


20. Dyskoteki>>>>Pobierz<<<<


21. Wycieczki>>>>Pobierz<<<<


22. Bezpieczeństwo w sieci>>>>Pobierz<<<<


23. Plac zabaw>>>>Pobierz<<<<


24. Wyjścia poza teren szkoły>>>>Pobierz<<<<


25. pomoc psychologiczno-pedagogiczna>>>>Pobierz<<<<


Cofnij

Copyright by Banaś |Kontakt z administratorem strony E-mail: sp7gazetka@onet.eu