Program „Szkoła Myślenia Pozytywnego”

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa im. Stefana Jaracza w Jaśle bierze udział kolejnej edycji programu „Szkoła Myślenia Pozytywnego” organizowanym przez Instytut Edukacji Pozytywnej. „Myślę pozytywnie” to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat.
Kompleksowy program wsparcia pozytywnych zmian opartych na wartościach w podejściu do zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży to projekt Fundacji “Instytut Edukacji Pozytywnej”, który ma odpowiadać na potrzeby współczesnego, rozwijającego się społeczeństwa, w którym istotne staje się wspieranie zdrowia i potencjału psychicznego dzieci i młodzieży, w szczególności w obliczu wielu nowych zagrożeń, wynikających z postępu cywilizacyjnego.
Nasza szkoła chce przekazać osobom dorosłym – rodzicom, nauczycielom – mającym wpływ na rozwój dzieci i młodzieży, jak ważne jest kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne i rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.
W tym celu umieszczamy na naszej stronie materiały, z których można korzystać, aby wspierać rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży.
Więcej informacji można również znaleźć na stronie http://myslepozytywnie.pl/
Zachęcamy do zapoznania się ww informacjami.