Strona główna | Historia szkoły | Patron szkoły | Kontakt
2019 JUBILEUSZOWY ROK MATEMATYKI

2019 – Jubileuszowy Rok Matematyki!
W uznaniu zasług polskich matematyków dla nauki na świecie w ostatnich stuleciach Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 Rokiem Matematyki. W całej Polsce odbędzie się wiele akcji promujących matematykę i opisujących jej zastosowania. Nasza szkoła również włączy się w wydarzenie, organizując konkurs związany tematycznie z tym rokiem.

Cele konkursu:
- popularyzacja matematyki wśród uczniów - zrozumienie istoty matematyki jako nauki obecnej we wszelkich aspektach życia - przybliżenie dzieciom sylwetek sławnych matematyków

Organizatorzy:
p. J. Piękoś, p. J. Hendzel, nauczyciele matematyki

Przebieg konkursu:
Dla klas 0– II:

Uczniowie wykonują jedną z prac do wyboru:
1. plakat dotyczący zastosowań matematyki w życiu codziennym, w różnych dziedzinach;
2. plakat przybliżający sylwetki sławnych polskich matematyków oraz ich osiągnięcia;
3. plakat zachęcający uczniów do nauki matematyki;
4. plakat obrazujący obecność matematyki w innych przedmiotach szkolnych;

Forma pracy:
- plakat uczniowie wykonują na kartce formatu A3; - plakat musi być na odwrocie podpisany imieniem, nazwiskiem oraz klasą autora; - prace oddajemy p. I. Czech do końca marca 2019 roku; - praca może być wykonana całkowicie ręcznie lub zawierać elementy drukowane; - praca musi być samodzielna, nie dopuszcza się kopiowania gotowych elementów z internetu. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na korytarzach szkolnych, a laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody.

Dla klas 4 – 6:
Uczniowie wykonują jedną z prac do wyboru:
1. plakat dotyczący zastosowań matematyki w życiu codziennym, w różnych dziedzinach;
2. plakat przybliżający sylwetki sławnych polskich matematyków oraz ich osiągnięcia;
3. plakat zachęcający uczniów do nauki matematyki;
4. plakat obrazujący obecność matematyki w innych przedmiotach szkolnych;

Forma pracy:
- plakat uczniowie wykonują na kartce formatu A3;
- plakat musi być na odwrocie podpisany imieniem, nazwiskiem oraz klasą autora;
- prace oddajemy p. J. Hendzel do końca marca 2019 roku;
- praca może być wykonana całkowicie ręcznie lub zawierać elementy drukowane;
- praca musi być samodzielna, nie dopuszcza się kopiowania gotowych elementów z internetu.
Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na korytarzach szkolnych, a laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody.

Dla klas 7 – 8:
Uczniowie wykonują jedną z prac do wyboru:
1. prezentacja multimedialna dotycząca zastosowań matematyki w różnych dziedzinach;
2. prezentacja multimedialna opisująca sławnych polskich matematyków oraz ich osiągnięcia;
3. prezentacja multimedialna zawierająca słownik pojęć matematycznych z dziedziny geometrii lub algebry;
4. słownik pojęć matematycznych wykonany w formie albumu formatu A4.


Zasady udziału:
- praca musi być samodzielna, nie dopuszcza się kopiowania gotowych elementów z internetu;
- prezentacja musi zawierać co najmniej 20 slajdów;
- prezentacje multimedialne uczniowie przynoszą na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD, pendrive) lub wysyłają mailem na adres p. J. Piękoś;
- słowniki pojęć w formie papierowej muszą zawierać co najmniej 20 stron;
- słowniki wydrukowane oddajemy p. J. Piękoś lub p. J. Hendzel;
- wszystkie prace dostarczamy do końca marca 2019 roku.
Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody.

Zapraszamy do udziału w konkursach!

<
Copyright by Banaś |Kontakt z administratorem strony E-mail: sp7gazetka@onet.eu