Strona główna | Historia szkoły | Patron szkoły | Kontakt
Terminy i tematyka spotkań z rodzicami w roku szk. 2018/19 w godz. 15-16
27 września – zapoznanie z dokumentacją, sprawy organizacyjne, wybór Rady Rodziców

22 listopada – sprawy wychowawcze, postępy w nauce

7 lutego – wyniki nauczania po I semestrze (konferencja klasyfikacyjna 28 stycznia)

11 kwietnia – sprawy wychowawcze, oceny

16 maja – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

10 czerwca – informacja o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych przedmiotów i zachowania (konferencja klasyfikacyjna 17 czerwca)

Copyright by Banaś |Kontakt z administratorem strony E-mail: ewabanas@onet.eu