Spotkanie przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej z uczniami kl. IV i VI

W dniu 24 lutego odbyło się spotkanie on-line uczniów kl. IV i VI z przedstawicielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Żółkwie, panem Tomaszem Sochą. W trakcie wirtualnego spotkania pan strażak przybliżył uczniom, na czym polega praca strażaka i przekazał  cenne wskazówki, jak bezpiecznie zachować się w czasie burzy, wypadku, czy pożaru. Przypomniał zasady postępowania podczas organizowania pokazów sztucznych ogni oraz incydenty wywołane nieostrożnym posługiwaniem się fajerwerkami. Uczniowie utrwalili numery alarmowe 998112 i dowiedzieli się, w jakich okolicznościach należy wezwać straż pożarną.

Okazało się, że praca strażaków nie ogranicza się wyłącznie do gaszenia pożarów. Straż pożarna pomaga ludziom podczas wypadków samochodowych, powodzi, wichury, pomaga w usuwaniu gniazd owadów błonkoskrzydłych  oraz prowadzi wiele innych działań, które służą ludziom i ich bezpieczeństwu. Interwencje te są bardzo niebezpieczne i wymagają niecodziennej odwagi. Straż pożarna prowadzi również działalność kulturalno-oświatową oraz uczestniczy w uroczystościach kościelnych. Dowiedzieliśmy się, że patronem strażaków jest św. Florian. Nasz gość omówił umundurowanie, ekwipunek strażaków, sprzęt i wyposażenie specjalistycznych wozów strażackich. Zainteresowanie było ogromne. Chłopcy byli pod dużym wrażeniem tej chwili. Z pewnością wielu  marzyło, że w przyszłości zostanie strażakami. Wszyscy uczniowie byli bardzo uważnymi słuchaczami, a także chętnie dzielili się wiedzą, którą nabyli w trakcie zajęć edukacyjnych. Nie brakowało także bardzo istotnych pytań, m.in. o to, do jakich zdarzeń należy wzywać straż pożarną. Dzięki spotkaniu z wyjątkowym gościem uczniowie utrwalili sobie wiadomości na temat bezpiecznych zachowań i zapobiegania sytuacjom zagrażającym życiu. Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze.

Dziękujemy panu Tomaszowi za atrakcyjne i ważne zajęcia, za obszerne i wyczerpujące informacje na temat działalności Straży Pożarnej. Wszystkim strażakom życzymy wielu sukcesów, dziękujemy za trud i ofiarną służbę.