Strona główna | Historia szkoły | Patron szkoły | Kontakt
Spotkanie profilaktyczno-wychowawcze

W dniu 13.12.2018 r. odbyło się spotkanie profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów klas 6-8.

Razem z funkcjonariuszem Zakładu Karnego w Jaśle przyjechali wytypowani skazani, którzy aktywnie angażują się w procesie resocjalizacji, ostrzegając młodzież przed różnymi zagrożeniami, które miały wpływ na ich kryminogenne postępowanie. Tematem wiodącym były narkotyki, dopalacze, alkoholizm oraz środowisko przestępcze.

Młodzież chętnie uczestniczyła w spotkaniu i miała możliwość skonfrontowania swoich ryzykowanych zachowań z przedstawionymi przez prelegentów.

<
Copyright by Banaś |Kontakt z administratorem strony E-mail: sp7gazetka@onet.eu