Strona główna | Historia szkoły | Patron szkoły | Kontakt
WYKORZYSTANIE TABLIC INTERAKTYWNYCH W PRACY EDUKACYJNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W JAŚLE

Tablice interaktywne w naszej szkole stanowią atrakcyjne urządzenia dydaktyczne nie tylko dla samych uczniów, ale również dla nauczycieli. Możliwości, które posiadają, znacznie przewyższają te, którymi dysponują wszystkie inne dotychczas wykorzystywane środki dydaktyczne. Nawet komputer połączony z projektorem multimedialnym daje jedynie namiastkę spektrum możliwości edukacyjnych jakie niesie ze sobą tablica interaktywna. Ze względu na swoje możliwości, może być z powodzeniem wykorzystywana na lekcjach niemal wszystkich przedmiotów. Pozwala w skuteczny, a przede wszystkim atrakcyjny zarówno dla ucznia jak i nauczyciela, sposób połączyć tradycyjne metody prezentowania materiałów dydaktycznych z prezentacją multimedialną i to w dodatku w pełni interaktywną, stymulującą ucznia do ich aktywnego przetwarzania.
Tajemnica atrakcyjności oraz dużej skuteczności tablic interaktywnych w edukacji tkwi w równoczesnym wykorzystywaniu w procesie edukacyjnym wielu zmysłów – wzroku, słuchu i dotyku. Dzięki możliwościom tworzenia dynamicznych, kolorowych prezentacji pozwala w łatwy sposób skupić uwagę uczniów na prezentowanych materiałach dydaktycznych. Umożliwia min. pracę z różnorodnymi materiałami i programami interaktywnymi a także pracę z każdą aplikacją komputerową na powierzchni tablicy, i to bez podchodzenia do komputera. Pisaka lub po prostu „gołego palca” używa się jak myszki, a więc uzyskuje się pełny dostęp do funkcjonalności komputera z poziomu tablicy. Za jego pomocą można obsługiwać programy nie odchodząc od tablicy. Projektor rzuca obraz z komputera na tablicę, która przejmuje funkcję dotykowego ekranu.
Dotykając takiego ekranu specjalnym pisakiem lub po prostu „gołym” palcem można obsługiwać aplikacje (np. interaktywne elementy graficzne napisane w Macromedia Flash) lub pisać cyfrowym atramentem – pisać, podkreślać, dodawać uwagi i notatki w dowolnej aplikacji, zdjęciu, grafice, filmie itd. - na tablicy cyfrowo wyświetlany jest ślad pisaka, podobnie jak w programach graficznych.
Uczniowie klas młodszych, nie mający dostatecznie wykształconych umiejętności motorycznych, umiejętności analizowania i syntetyzowania mogą łatwo zobaczyć, odczytać, napisać, narysować czy przesunąć obrazy lub ikony o wiele łatwiej niż przy użyciu myszki i klawiatury komputerowej.

<
Copyright by Banaś |Kontakt z administratorem strony E-mail: sp7gazetka@onet.eu