„A obok krzyża Jezusowego stały…”

„A obok krzyża Jezusowego stały:

 Matka Jego

 i siostra matki Jego,

 Maria, żona Kleofasa

 i Maria Magdalena …”

Niech wraz z Wielkanocą Zmartwychwstały Jezus obdaruje nas wszelkimi łaskami – abyśmy mogli prawdziwie przeżyć te święta- w zadumie i radości, w spokoju i w zdrowiu, aby wszystkim było dane z optymizmem patrzeć w przyszłość i aby następne święta spędzić bez pandemii koronowirusa.

Jezus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!