sp70@op.pltel: 13 446 46 30

Terminy i tematyka spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/20.
Wszystkie spotkania odbędą się w godzinach od 15.30 do 16.30.

19 września 2019

zapoznanie z dokumentacją, sprawy organizacyjne, wybór Rady Rodziców

7 listopada 2019

sprawy wychowawcze, postępy w nauce (spotkanie indywidualne)

5 grudnia 2019

sprawy wychowawcze, postępy w nauce (spotkanie indywidualne)

6 lutego 2020

wyniki nauczania po I semestrze (konferencja klasyfikacyjna 27 stycznia, zakończenie I semestru 31 stycznia)

2 kwietnia 2020

sprawy wychowawcze, oceny (spotkanie indywidualne)

14 maja 2020

informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi (spotkanie indywidualne)

9 czerwca 2020

informacja o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych przedmiotów i zachowania (konferencja klasyfikacyjna 22 czerwca)

Close Menu