Deklaracja dostępności serwisu sp7jaslo.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stefana Jaracza w Jaśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej sp7jaslo.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018.06.05. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2020.09.20

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Strona nie posiada formularza kontaktowego. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są dostępne na stronie szkoły.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. są niedostępne cyfrowo dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Treści archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. są niedostępne cyfrowo dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów.
 • Zdjęcia archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 r. są niedostępne cyfrowo dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów.
 • Zdjęcia archiwalne opublikowane po 23 września 2018 r. do 01.09.2020 r. są niedostępne cyfrowo dla osób ze szczególnymi potrzebami. Mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Treści archiwalne opublikowane na stronie po 23 września 2018 r. do 01.09.2020 r. są niedostępne cyfrowo dla osób ze szczególnymi potrzebami. Mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  Oceniliśmy to na podstawie analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020.03.30. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.21.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy,

Jeżeli na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada p. Ewa Słowik. Możesz skontaktować się mailowo – sp70@op.pl lub telefonicznie – 13 446 46 30.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stefana Jaracza w Jaśle; ul. św. Jana z Dukli 94; 38-200 Jasło

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia przy ulicy św. Jana z Dukli od strony podwórza. Jedno wejście do oddziału przedszkolnego, drugie do szkoły. Do wejścia do szkoły prowadzi jeden stopień . Dla osób na wózku inwalidzkim potrzebna jest druga osoba do pomocy.
 2. Sekretariat znajduje się na parterze, na prawo od wejścia.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
 4. Toaleta znajduje się na parterze, nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Przed budynkiem jest parking bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. Pracownicy obsługi udzielają pomocy przy wejściu do budynku.

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych.