Zasady nauczania zdalnego w kl. I-III

 

Szanowni Państwo

Podczas nauczania zdalnego w kl. I-III lekcje będą odbywać się on-line w wymiarze 30 minut lub 10 minut (np. w-f, plastyka, muzyka) oraz poprzez dziennik elektroniczny. Po zajęciach on-line uczniowie będą realizować zadania i ćwiczenia do samodzielnej pracy zamieszczone w dzienniku: w zakładce zadania domowe. Komputer musi być wyposażony w głośnik i kamerkę.

Ponadto, biorąc pod uwagę różne tempo pracy dzieci oraz fakt, iż większość Rodziców pracuje lub wychowuje małe dziecko i nie będą w stanie pomóc dziecku do południa w czasie lekcji on-line – wszystkie treści i zadania przekazywane podczas lekcji on-line będą przesyłane przez dziennik elektroniczny w zadaniach domowych do wykonania w dogodnym terminie.


Z poważaniem
Mariola Ślawska
Dyrektor Szkoły

 

Szanowni Państwo

Zgodnie z decyzję Rządu RP,  zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

Oddział przedszkolny i klasy I-III będą funkcjonowały bez zmian.

W związku z powyższym informuję, że w naszej szkole w kl. IV-VIII wszystkie lekcje będą odbywać się on-line poprzez classroom (Meet) zgodnie z dotychczasowym tygodniowym rozkładem zajęć. Uczniowie są zobowiązani do nauki zdalnej (i łączenia się internetowego) ze wszystkich przedmiotów w wyznaczonym czasie zgodnie z planem zajęć (z zachowaniem szkolnego porządku, czyli lekcja trwa 45 minut, następnie przerwa 5, 10 lub 20 minut i kolejna lekcja). Każdą lekcję nauczyciel będzie prowadził wg następującego (ogólnego) schematu:
– sprawy organizacyjne;
– zapoznanie z tematem i celami zajęć;
– część zasadnicza (wprowadzanie nowych treści programowych, tłumaczenie, objaśnianie, odpowiadanie na pytania itp.);
– czas na pracę samodzielną ucznia (od 10 do 20 minut), w tym czasie uczniowie wyłączają kamerkę i głośnik;
– część końcowa (sprawdzenie przez nauczyciela wykonania poleceń, zadanie dodatkowych ćwiczeń, podsumowanie itp.).
Czas na pracę samodzielną ucznia podczas każdej lekcji jest konieczny ze względu na zachowanie dozwolonego czasu pracy przy komputerze.
Ze względu na dbałość o efekty nauczania bezwzględnie zobowiązuję wszystkich uczniów do używania kamerki, by nauczyciel mógł czuwać nad właściwym tokiem lekcji. Jeżeli posiadany komputer nie ma kamerki, to bardzo proszę, by ja zakupić (koszt niewielki) lub wypożyczyć laptopa ze szkoły.
Wychowawcy klas są zobowiązani do dopilnowania prawidłowego przebiegu nauczania zdalnego, dlatego wszelkie problemy, zapytania oraz sugestie proszę do nich kierować za pomocą dziennika elektronicznego lub telefonicznie (w tym przypadku do godz. 15.00).
Poprzez dziennik elektroniczny będę Państwa na bieżąco informować o wytycznych, zmianach i szczegółowych zasadach pracy zdalnej.
Bardzo proszę o współpracę i dyscyplinowanie swoich dzieci do systematycznej pracy. Startujemy w poniedziałek o godz. 8.00.

Z poważaniem
Mariola Ślawska
Dyrektor Szkoły