Koła zainteresowań w roku szkolnym 2022/2023:

Koło  matematyczne – wtorek 13:20

Koło języka angielskiego – wtorek 13:20

Teatr szkolny Arlekin – wtorek 7:30

Koło szachowe – czwartek 11:40

Koło plastyczne – poniedziałek 8:00

Koło taneczne – poniedziałek 12:40

Koło czytelnicze z języka angielskiego – piątek 13:20

SKS – środa 8:00, piątek 8:50

Koło turystyczno – krajoznawcze TRAMP

Koło wędkarskie