sp70@op.pltel: 13 446 46 30

mgr Kinga Kędzierska

Kim jest pedagog szkolny?
Pedagog jest w szkole osobą współpracującą z nauczycielami, dyrekcją, pracownikami niepedagogicznymi i rodzicami na rzecz i w interesie uczniów. Wspiera wszystkich, prowadzi mediacje, pomaga przyjrzeć się trudnościom, ale i możliwościom.

Do zadań pedagoga szkolnego należy m.in.:
– prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów
– diagnozowanie sytuacji wychowawczych
– udzielanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej adekwatnej do rozpoznanych potrzeb
– prowadzenie profilaktyki uzależnień oraz innych problemów dzieci i młodzieży
– minimalizowanie efektów zaburzeń rozwojowych, profilaktyka zaburzeń zachowania, inicjowanie różnych form pomocy na rzecz uczniów
– działania interwencyjne i mediacyjne w sytuacjach kryzysowych
– pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu predyspozycji i uzdolnień uczniów
– wspieranie wychowawców, nauczycieli i innych specjalistów w procesie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Drogi uczniu!
Możesz zwrócić się do mnie, gdy:
• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz, w jaki sposób
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• masz problemy rodzinne
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Drogi Rodzicu!
Możesz zwrócić się do mnie, gdy:
• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc

„Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś, a więc bądź tym, kim chcesz, by one były”
(Dawid Bly)
Close Menu