sp70@op.pltel: 13 446 46 30

ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach i w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe.

Świetlica szkolna czynna jest codziennie

w godz. 8.00 – 15.30

Wychowawcy świetlicy  pracują według opracowanego planu pracy.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Dodatkowo dzieci przebywające w świetlicy biorą udział w licznych zajęciach organizowanych przez opiekunów.

Nauczyciele w swojej pracy prowadzą pracę wyrównawczą, kształtują oczekiwane postawy, uczą rozwiązywania konfliktów poprzez komunikację i zachowania asertywne.

Close Menu