Informacja dotycząca żywienia
w Szkole Podstawowej nr 7 w Jaśle

Od 1 września 2019 r. dostawcą obiadów jest BAR CATERING „SHAKE” ZPU „JUREX” Grażyna Leśniak. Koszt posiłku jednodaniowego wynosi 8,00 zł.
Zapisy przyjmowane są w sekretariacie szkoły.
Mając na uwadze dbałość o prawidłowe żywienie dzieci i jego znaczenie dla rozwoju dzieci i młodzieży podczas pobytu w szkole, zachęcamy do skorzystania z możliwości zapewnienia swojemu dziecku ciepłego posiłku.

W przypadku trudnej sytuacji materialnej ucznia istnieje możliwość otrzymywania obiadów bezpłatnych. Ośrodki Pomocy Społecznej finansują posiłki uczniom z rodzin o dochodzie nie przekraczającym kwoty 792,00 zł netto na osobę w rodzinie. Wnioski o taką pomoc należy składać w ośrodkach wg miejsca zamieszkania.
Wpłaty za posiłki dokonywane są na konto bankowe.

Karta zgłoszenia dziecka na obiady dostępna jest na stronie internetowej
lub w sekretariacie szkoły.