Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Stefana Jaracza w Jaśle

W dniu 24 października 2008 roku nasza szkoła obchodziła 100 lecie swojej działalności oraz 50 lecie szkolnego teatru „Arlekin”.

Z tej okazji na budynku szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą twórcom harcerstwa polskiego Oldze i Andrzejowi Małkowskim.Uroczystości rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ks. Jana Gibały, proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca NMP. W homilii ks. Tadeusz Balawender przypomniał historię i wychowanków Jubilatki.„Ta szkoła dawała piękny życiowy start pokoleniom Polaków. Za wszystko dzisiaj dziękujmy Bogu” – mówił ks. Balawender.

Uroczystego odsłonięcia tablicy, ufundowanej przez Chorągiew Podkarpacką ZHP w 120. rocznicę urodzin twórców polskiego harcerstwa oraz w 100. rocznicę istnienia szkoły, dokonali: senator Stanisław Zając, burmistrz miasta Jasła Maria Kurowska oraz senior jasielskich harcerzy Adam Wydro. Do przygotowań obchodów naszej szkoły włączyli się uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły. Efekty ich pracy przerosły wszelkie oczekiwania – czcigodna jubilatka wzbudziła zachwyt zaproszonych gości. Dyrektor naszej szkoły pani Mariola Ślawska opierając się na zapisach w kronice szkolnej przypomniała historię szkoły. Była to opowieść pełna wspomnień i wzruszeń.

Od wielu lat szkoła pracuje nad podnoszeniem poziomu edukacyjnego poprzez realizowanie wielu projektów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Otrzymaliśmy certyfikat „Szkoły z klasą”, realizujemy założenia projektu MEN „Wyrównanie szans edukacyjnych” w ramach którego opracowano własny projekt „Moje jutro zaczyna się dziś”. Zrealizowano także program Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Dzieciom, dzięki czemu nasza szkoła w roku szkolnym 2007/2008 otrzymała certyfikat „Przyjazna szkoła” – jako jedyna w Jaśle. Jako jedyna z miasta Jasła uczestniczyła w realizacji projektu pt. „ Ze sztuką przez życie”. Przystąpiliśmy do projektu edukacyjnego „Lepsza szkoła”, który pomaga uczniom i nauczycielom matematyki osiągać coraz to lepsze wyniki nauczania. Zrealizowaliśmy również projekt skierowany do klas IV – VI „ Szkoła bez przemocy”, którego głównym celem było przeciwdziałanie agresji
i przemocy poprzez rozbudzenie zainteresowania regionem, jego walorami kulturowymi i przyrodniczymi w trakcie wielu wycieczek krajoznawczych.

Analizując miniony wiek możemy uznać, iż dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasza Siódemka wciąż szukała sposobów, aby podnieść jakość edukacji, a jednocześnie dostosować ją do potrzeb każdego ucznia. Naszym pragnieniem było i jest podejmowanie działań w jednym celu: aby młodemu człowiekowi, który wejdzie w dorosłe życie pomóc stać się dobrym i szlachetnym, aby przekazane ideały nie zagubiły się we współczesnym świecie.