mgr Mariola Ślawska
dyrektor szkoły

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
WTOREK 8.00 – 9.30
CZWARTEK 11.00 – 13.00

Możliwe spotkanie w innym terminie, po wcześniejszym umówieniu,
pod numerem telefonu 13 4464630

mgr Mariola Ślawskadyrektor, nauczyciel języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej,  bibliotekarz, nauczyciel wspomagający rozwój i edukację osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera
  
mgr Monika Korczykowskanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z logopedią, terapii pedagogicznej, doradztwa zawodowego, wychowawca klasy I
mgr Irena Czechnauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z logopedią, wychowawca klasy II, oligofrenopedagog
mgr Anita Długosznauczyciel języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca przedszkola, wychowawca klasy III, oligofrenopedagog
mgr Jerzy Chmielnauczyciel wychowania fizycznego, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy VII
mgr Ewa Słowiknauczyciel biologii, przyrody, plastyki, techniki, muzyki i WDŻ, wychowawca klasy VIII, oligofrenopedagog, pedagog szkolny
mgr Joanna Hendzelz-ca dyrektora, nauczyciel matematyki, informatyki, wychowawca klasy V, oligofrenopedagog
mgr Janina Bieleńnauczyciel języka polskiego, historii, wychowawca klasy IV
ks. mgr Jan Reczeknauczyciel religii
mgr Maciej Zubeknauczyciel matematyki, informatyki, fizyki
mgr Patrycja Chłopeknauczyciel chemii
mgr Bożena Dubielnauczyciel geografii
mgr Patrycja Szybowicznauczyciel wspomagający
mgr Klaudia Boranauczyciel języka niemieckiego
  

Administracja:
mgr Sylwia Wojtunik – sekretarz szkoły

Pracownicy obsługi:
Joanna Czajka
Ewa Kiczek
Krzysztof Potrawski