mgr Mariola Ślawska
dyrektor szkoły

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
WTOREK 8.00 – 10.00
ŚRODA 10.00 – 13.00

Możliwe spotkanie w innym terminie, po wcześniejszym umówieniu,
pod numerem telefonu 13 4464630

mgr Mariola Ślawska dyrektor, nauczyciel języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej,  bibliotekarz, nauczyciel wspomagający rozwój i edukację osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera
mgr Joanna Hendzel  zastępca dyrektora, nauczyciel matematyki, informatyki, oligofrenopedagog, wychowawca klasy VII
mgr Aneta Sajdak-Such   nauczyciel języka niemieckiego
mgr Irena Czech nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z logopedią, wychowawca klasy III, oligofrenopedagog, pedagog specjalny
mgr Anita Długosz nauczyciel języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy IV, oligofrenopedagog
mgr Jerzy Chmiel nauczyciel wychowania fizycznego, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Ewa Słowik nauczyciel biologii, przyrody, plastyki, techniki, muzyki i WDŻ, wychowawca klasy V, oligofrenopedagog, pedagog szkolny
mgr Katarzyna Śmietana nauczyciel matematyki, informatyki, fizyki
mgr Janina Bieleń nauczyciel języka polskiego, historii, wychowawca klasy VI
ks. mgr Jan Reczek nauczyciel religii
mgr Barbara Grygiel logopeda
mgr Patrycja Chłopek nauczyciel chemii
mgr Maria Grzywna nauczyciel geografii
mgr Monika Dębiec   wychowawca w oddziale przedszkolnym
Bożena Węgrzyn   higienistka szkolna
   

Administracja:
mgr Sylwia Wojtunik – sekretarz szkoły

Pracownicy obsługi:
Joanna Czajka
Ewa Kiczek
Krzysztof Potrawski