Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

14 października 2021 r. – Dzień Komisji Edukacji Narodowej

23 – 31 grudnia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna

14 – 27 lutego 2022 r. – ferie zimowe

14 – 19 kwietnia 2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna

DODATKOWE DNI WOLNE

W roku szkolnym 2021/2022
w Szkole Podstawowej nr 7 w Jaśle dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

2 listopada 2021 r.

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

24-26 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty

17 czerwca 2022 r.


W w/w dniach w szkole będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla chętnych uczniów.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustala Dyrektor szkoły na podstawie Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.