sp70@op.pltel: 13 446 46 30

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

23 – 31 grudnia 2019 r. – zimowa przerwa świąteczna

13 – 26 stycznia 202 r. – ferie zimowe

9 – 14 kwietnia 2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna

DODATKOWE DNI WOLNE

W roku szkolnym 2019/2020
w Szkole Podstawowej nr 7 w Jaśle dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

  • 31 października 2019 r.
  • 2 i 3 stycznia 2020 r.
  • 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty
  • 4 maja 2020 r.
  • 12 czerwca 2020 r.

W w/w dniach w szkole będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla chętnych uczniów.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustala Dyrektor szkoły na podstawie Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Close Menu