Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

23 – 31 grudnia 2023 r. – zimowa przerwa świąteczna

29 stycznia – 11 lutego 2024 r. – ferie zimowe

28 marca – 2 kwietnia 2024 r. – wiosenna przerwa świąteczna

DODATKOWE DNI WOLNE

W roku szkolnym 2023/2024
w Szkole Podstawowej nr 7 w Jaśle dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

13 października 2023 r.

2 listopada 2023 r.

3 listopada 2023 r.

2 maja 2024 r.

31 maja 2024 r.

W w/w dniach w szkole będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla chętnych uczniów.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustala Dyrektor szkoły na podstawie Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.