Projekt „Młodzi obywatele. Jak poznać kraj, w którym mieszkamy?”

Uczniowie z klasy II i III uczestniczą w projekcie Uniwersytetu Dzieci, który wspiera rozwijanie ich potencjału , a także pozwala zrozumieć otaczający je świat, by potrafiły w nim działać. Nasz projekt to : „Młodzi obywatele. Jak poznać kraj, w którym mieszkamy?”

  • Projekt edukacyjny Uniwersytetu Dzieci w Klasie to cykl 8 scenariuszy lekcyjnych o wybranej tematycez zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
  • Projekt składa się z 2 etapów: lekcji na rozgrzewkę, które pomagają w integracji uczniów oraz lekcji tematycznych– związanych z głównym tematem projektu.
  • Lekcje oparte są na Metodzie Pytań i Doświadczeń.
  • Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie uniwersytetdzieci.pl