Ślubowanie pierwszej klasy 2020/2021

Pasowanie na ucznia to bardzo ważny moment w życiu dziecka. Nasze pierwszaki bardzo przeżywały przygotowania do tej uroczystości. Włożyły dużo serca i emocji. Mimo przyspieszenia planowanej uroczystości ze względu na rozwijającą się pandemię zdały ten egzamin na szóstkę w dniu 22.10.2020r. o godzinie 15.30. A zaczęło się od testu Pana Alfabeta/ w tej roli wystąpiła ucz. kl. VIII Oliwia W./, który przetestował pierwszoklasistów z wiedzy o Polsce, Wiśle, fladze oraz sprawdził wiedzę i umiejętności bezpiecznego zachowania się na ulicy, a także kulturalnego zachowania się. Test zdany na szóstkę. Dzieci pięknie recytowały wiersze i zaśpiewały piosenki „W drodze do szkoły”, „Hej, ho pierwsza klaso” i zasłużyły, aby pasować ich na uczniów i włączyć do społeczności szkolnej. Po wprowadzeniu sztandaru naszej szkoły  i wspólnym  odśpiewaniu hymnu narodowego przez wszystkich  – pierwszaki, złożyły przyrzeczenia. Pani  Dyrektor pasowała wielkim symbolicznym ołówkiem każdego pierwszoklasistę na ucznia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Jaśle, złożyła gratulacje i życzenia uczniom oraz ich rodzicom. Wręczyła pamiątkowe dyplomy, medale i „słodkie” upominki przygotowane przez rodziców. Nasi „pasowani” usłyszeli również życzenia od wychowawczyni. W imieniu szkolnej gromady życzenia złożyła i wręczyła upominki przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Oliwia W. Podczas trwania uroczystości widać było emocje i wzruszenie. Pozostaną wspomnienia w pamięci i na zdjęciach /na tle okolicznościowej dekoracji/.

Życzymy naszym pierwszaków wielu szkolnych sukcesów, przyjaźni. Powodzenia!