Szkolny Konkurs Plastyczny „Pluszowy miś – przyjaciel na dziś”

Zapraszamy do wzięcia udziału

w Szkolnym Konkursie Plastycznym

„Pluszowy miś – przyjaciel na dziś”

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie twórczej aktywności plastycznej;
 • rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dziecka;
 • propagowanie zdolności plastycznych,
 • propagowanie Światowego Dnia Pluszowego Misia obchodzonego 25 listopada.
 • Warunki uczestnictwa:
 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 7 im. Stefana Jaracza w Jaśle
 • Uczniowie wykonują pracę plastyczną „Pluszowy miś – przyjaciel na dziś”
 • Technika wykonania pracy jest określona : wyklejanka z bibułkowych kulek
 • Maksymalny format to A4.
 • Prace powinny być opatrzone na ostatniej stronie następującymi informacjami: imię i nazwisko, klasa.
 • Kartki należy złożyć nauczycielowi w sekretariacie szkoły do 4 grudnia 2020 r.. Prace dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę .
 • Rozstrzygnięcie konkursu:
 • Przy ocenie prac konkursowych jury weźmie pod uwagę: estetykę wykonania, pomysłowość , zachowanie formatu pracy.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  18.12.2020r.
 • Przewiduje się dyplomy dla zdobywców 3 pierwszych miejsc. Każdy uczestnik otrzyma ocenę „bardzo dobry” z aktywności.

 

Koordynator konkursu: Irena Czech