„Budujemy mosty dla Pana Starosty…”

„Budujemy mosty dla Pana Starosty…”

Dzięki wyposażeniu, zakupionemu w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”, uczniowie klasy 8 rozbudzili swoją kreatywność  budując mosty z klocków… 

Uważnie czytając i analizując instrukcje poszczególnych projektów, a także współpracując w grupie stworzyli niesamowite konstrukcje.

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI to nowa inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych
i ogólnokształcących szkół artystycznych, prowadzonych przez jednostki samorządowe,
w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony jest tu na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka).