Dyżur wakacyjny

D Y Ż U R   W A K A C Y J N Y 

 

SZANOWNI RODZICE

Dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli zapewnić swojemu dziecku opieki  w okresie wakacji, przedszkola miejskie w Jaśle organizują pracę opiekuńczą, wychowawczo-dydaktyczną dla wszystkich chętnych dzieci.
W tym czasie będzie realizowana Podstawa programowa wychowania przedszkolnego a także zajęcia dodatkowe.

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole organizuje pracę wakacyjną z dziećmi w  sierpniu.

W lipcu pracują następujące przedszkola:

Lp.

Godziny otwarcia

Przedszkole dyżurujące w lipcu

Adres

Telefon

1.

630 – 1630

Przedszkole Miejskie Nr 1

Ul. Nowa 14

13 44 637-85

2.

630 – 1630

Przedszkole Miejskie Nr 2

Ul. Słowackiego 7

13 44 634-33

3.

630 – 1630

Przedszkole Miejskie Nr 6

Ul. Kopernika 8a

13 44 693-22

4.

630 – 1630

Przedszkole Miejskie Nr 9

Ul. Szkolna 38

13 44 676-30

5.

630 –  1630

Przedszkole Miejskie Nr 12

Ul. Rafineryjna 3a

13 44 697-12

 

Rodzice obojga pracujący (lub rodzic pracujący i samotnie wychowujący dziecko), którzy nie będą mogli zapewnić swojemu dziecku opieki w sierpniu mogą zapisać dziecko na dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu wpisując na listę umieszczoną w grupach (u wychowawców) do dnia  10.06.2021 r.

Rodzice dzieci chętnych na dyżur w innym przedszkolu w lipcu są zobowiązani do wypełnienia i złożenia „Karty zgłoszenia dziecka”.

Karty zgłoszenia są do odbioru u wychowawców poszczególnych grup i do pobrania w załączniku poniżej.

Do 11 czerwca 2021 r. zostaną Państwo poinformowani o przyjęciu dzieci do wskazanego przez Państwa przedszkola.

W razie rezygnacji z pobytu dziecka w przedszkolu w okresie wakacyjnym, rodzic informuje o tym fakcie dyrektora przedszkola.

Rodzice, którzy zgłoszą dzieci do innego przedszkola, będą zobowiązani podejść do niego po skończonym dyżurze odebrać rachunek za pobyt dziecka w przedszkolu (nie będzie możliwości wygenerowania rachunku z systemu Jammik).

http://sp7jaslo.edu.pl/wp-content/uploads/2021/06/Karta-zgloszenia-dziecka-na-wakacje-plus.pdf

http://sp7jaslo.edu.pl/wp-content/uploads/2021/06/Odbior-dziecka-z-przedszkola.pdf