Egzamin na kartę rowerową

Egzamin na kartę rowerową

Dnia 14 czerwca 2022 r. w naszej szkole uczniowie z klas IV-V zdawali swój pierwszy ważny egzamin – Egzamin na kartę rowerową. Składał się on z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Sprawdzenie wiadomości teoretycznych odbyło się w formie pisemnej i polegało na rozwiązaniu testu składającego się z 25 pytań obejmujących sprawdzenie wiadomości ze znajomości przepisów ruchu drogowego w zakresie niezbędnym do bezpiecznego kierowania pojazdem w ruchu drogowym. Uczniowie, którzy zaliczyli tą część egzaminu przechodzili do drugiego etapu czyli jazdy rowerem.
Chociaż egzamin był trudnym wyzwaniem dla uczniów – humory wszystkim dopisywały i wszyscy egzaminowani wychodzili tego dnia ze szkoły z uśmiechniętą buzią.
Karta rowerowa jest bardzo ważnym momentem w wychowaniu komunikacyjnym. Formalnie potwierdza nabyte umiejętności teoretyczne i praktyczne, a otrzymujący ją uczeń staje się pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego.
Gratulujemy zdanego egzaminu i zapraszam na kolejną edycję już za rok !