Kampania Społeczna: „By powstał dom trzeba wiele troski”

BY POWSTAŁ DOM TRZEBA WIELE TROSKI.
NIE POZWÓL MU SIĘ ROZSYPAĆ”

Ogólnopolska Kampania Społeczna pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”
Na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Celem kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach Kampanii jej wykonawca (Agencja Reklamowa RADNA Sp. z o.o.) przygotował, między innymi, krótkie animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii.

Linki do animacji są aktywne do 24 stycznia 2021r. dlatego prosimy o ich pobranie:

 Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III https://we.tl/t-DdhcY9WxeI

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII https://we.tl/t-37NhWXuHZu