O Królowo Nauk! O liczbo Pi! Konkursy rozstrzygnięte! Nagrody rozdane!

Wyniki konkursów zorganizowanych z okazji IX Ogólnopolskiego Dnia Matematyki

i Międzynarodowego Dnia Liczby Pi w SP 7 w Jaśle

 

Wyniki konkursu Wielcy polscy matematycy dla kl. I-III

I miejsce –  Paulina S. kl. II

II miejsce – Julian A. kl. II

III miejsce –Maja K. kl. II, Maja M. kl. II

Wyróżnienie: Jagoda J. kl. I, Paweł D. kl. I

Wyniki konkursu Wielcy polscy matematycy dla kl. IV-V

I miejsce – Faustyna R. kl. V

II miejsce –  Gabriela M. kl. IV

III miejsce – Wiktoria Ś. kl. IV, Tomasz D. kl. V

Wyróżnienie: –Katarzyna K. kl. IV, Gabriela M. kl. V

Wyniki konkursu Matematyczny pokaz mody pod hasłem „Miłośnik Królowej Nauk wygląda tak…” dla kl. I– III

I miejsce – Oliwier W. kl. II, Antonii S. kl. III Anna M.

II miejsce – Paweł D. kl. I, Maja M. kl. II, Krzysztof G. kl. III

III miejsce – Jagoda J. kl. I, A. Miziołek kl. II, Oliwier A. kl. III

Wyniki konkursu Matematyczny pokaz mody pod hasłem „Miłośnik Królowej Nauk wygląda tak…” dla kl. IV-V

I miejsce – Gabriela M. kl. IV, Kinga K. kl. IV, Wiktoria Ś. kl. IV

III miejsce – Katarzyna K. kl. IV

Wyróżnienie: Oliwia S. kl. V, Gabriela M. kl. V, Tomasz D. kl. V

Wyniki konkursu Liczba Pi dla kl. VII-VIII

I miejsce – Krystian M. kl. VII, Emilia B. kl. VIII

II miejsce – Faustyna L. kl. VII

Wyniki konkursu Matematyczne skojarzenia Kto pierwszy ten lepszy dla rodziców

I miejsce – pani Elżbieta D.

Wyniki konkursu Matematyczne skojarzenia Kto pierwszy ten lepszy dla nauczycieli i pracowników szkoły

I miejsce – pani Irena Cz.

Nagrody ufundowała  oraz czuwała nad organizacją p. Joanna Hendzel.

Bardzo się cieszymy, że mamy w szkole uczniów pracowitych i zdolnych. Dziękujemy im za pracę, którą wykonali, za staranność, oryginalność, wiarygodność źródeł, pomysłowość i kreatywność. Bo jak mówią: „trening czyni mistrza”, niezależnie w jakiej dziedzinie.

Słowa podziękowania kieruję do całej społeczności szkolnej, do uczniów, rodziców, pani dyrektor, nauczycieli za  czynne zaangażowanie się w obchody Święta Matematyki.

Organizator: nauczyciel matematyki J. Hendzel

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!