Powrót do oddziału przedszkolnego

Szanowni Państwo

 

W związku z decyzją MEN w sprawie otwarcia przedszkoli od dnia 6 maja Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaśle wznawia działalność opiekuńczą dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Do przedszkola przyjmuje się wyłącznie dzieci rodziców (opiekunów) obydwojga pracujących, w tym samotnie wychowujących dziecko. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związanie z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN przedszkole jest gotowe na przyjęcie maksymalnie  7 dzieci, których obydwoje rodzice pracują.

Przedszkole pracować będzie w godzinach od 8.00  do godziny 13.00.

Rodzice, którzy deklarują chęć korzystania z opieki nad dzieckiem na terenie przedszkola zobowiązani są wypełnić oświadczenie zamieszczone na stronie internetowej szkoły i wysłać drogą elektroniczną  na adres szkoły sp70@op.pl.

 

Szczegółowe procedury bezpieczeństwa zostaną opublikowane w dniu 6 maja.