REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY I

plakat nr7 2

REKRUTACJA
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

DO 7 LUTEGO 2020 R. – SKŁADANIE DEKLARACJI PRZEZ RODZICÓW DZIECI UCZESZCZAJACYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
OD 10 LUTEGO DO 2 MARCA 2020 R.– SKŁADANIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.
OD 4 MARCA DO 6 MARCA 2020 R. – WERYFIKACJA WNIOSKÓW.
10 MARCA 2020 R.– PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH.
11 MARCA 2020 R. – LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.
12 MARCA 2020 R. – PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH.
OD 13 MARCA 2020 R. DO 3 KWIETNIA 2020 R.– PROCEDURA ODWOŁAWCZA .
OD 8 KWIETNIA DO 10 KWIETNIA 2020 R. – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA TERENEM MIASTA JASŁA.

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

OD 14 KWIETNIA DO 24 KWIETNIA 2020 R.– SKŁADANIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
OD 27 KWIETNIA DO 29 KWIETNIA 2020 R. – WERYFIKACJA WNIOSKÓW .
30 KWIETNIA 2020 R.– PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH.
4 MAJA 2020 R. – LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.
5 MAJA 2020 R. – PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH
OD 6 MAJA DO 1 CZERWCA 2020 R.– PROCEDURA ODWOŁAWCZA

DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

OD 2 MARCA DO 3 KWIETNIA 2020 R. – SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ PRZEZ RODZICÓW UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY.
OD 2 MARCA DO 13 MARCA 2020 R. – SKŁADANIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PRZEZ RODZICÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY.
OD 25 MARCA DO 10 KWIETNIA 2020 R. – WERYFIKACJA WNIOSKÓW PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ.
14 KWIETNIA 2020 R. – PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH.
15 KWIETNIA 2020 R. – LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH.
OD 16 KWIETNIA DO 21 KWIETNIA 2020 R. ZŁOŻENIE PRZEZ RODZICÓW PISEMNEGO OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO WOLĘ PRZYJĘCIA KANDYDATA PRZEZ DANĄ SZKOŁĘ.
OD 22 KWIETNIA DO 19 MAJA 2020 R. PROCEDURA ODWOŁAWCZA.

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

OD 25 MAJA DO 5 CZERWCA 2020 R. – SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ ORAZ WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY.
OD 16 CZERWCA DO 26 CZERWCA 2020 r. – WERYFIKACJA WNIOSKÓW PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ.
29 CZERWCA 2020 r. – PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH.
30 CZERWCA 2020 R.– LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH.
OD 1 LIPCA DO 3 LIPCA 2020 R. – ZŁOŻENIE PRZEZ RODZICÓW PISEMNEGO OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO WOLĘ PRZYJĘCIA KANDYDATA PRZEZ DANA SZKOŁĘ.
OD 1 LIPCA DO 28 LIPCA 2020 R. PROCEDURA ODWOŁAWCZA.

Dokumenty do pobrania: