ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Rozpoczęcie nauki w szkole jest bardzo ważnym momentem życia każdego dziecka. Z niecierpliwością czeka ono na spotkanie ze szkołą, nowymi przyjaciółmi. Czeka na dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem i poprzez pasowanie zostanie włączone do społeczności szkolnej.

29 października 2021 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania na ucznia. Od tej chwili najmłodsi zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym. Pierwszoklasiści z zaangażowaniem recytowali wiersze, tańczyli, śpiewali piosenki. Z dumą zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszych tygodniach nauki w szkole.

Następnie w niezwykle uroczystej atmosferze, odświętnie ubrani najmłodsi złożyli ślubowanie. Ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę i klasę, zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Podczas ceremonii najmłodsi uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Pierwszakom, a także starszym uczniom życzymy sukcesów w roku szkolnym 2021/2022. Niech radość i entuzjazm będą waszymi drogowskazami na całej Waszej ścieżce edukacyjnej.