SP 7 Jasło uczestnikiem projektu edukacyjnego JASIELSKA LIGA NAUKOWA Z LOTOSEM

SP 7 Jasło uczestnikiem projektu edukacyjnego JASIELSKA LIGA NAUKOWA Z LOTOSEM

W październiku 2021 r. nasza szkoła włączyła się do projektu Jasielska Ligia Naukowa z Lotosem realizowanego przez Miasto Jasło we współpracy z Fundacją LOTOS.
Projekt naukowo – badawczy pt.: „Jak uczniowie jasielskich szkół podchodzą do e-sportu?” prowadziły trzy uczennice z kl. VIII: Oliwia W., Monica A. i Oliwia G. pod opieką nauczyciela pana Jerzego Chmiela.
Główne cele projektu to: przeprowadzenie badania na temat zainteresowania uczniów jasielskich szkół, wykorzystanie narzędzi technologii informacyjnej do przeprowadzenia badania i zaprezentowania wyników badania, współpraca z uczestnikami ankiet dla pozyskania informacji, analiza wyników. W trakcie realizacji projektu członkinie Ligowego Zespołu Badawczego zdobyli szereg nowych wiadomości i umiejętności, dotyczących m.in. przeprowadzenia: obserwacji, sondy ulicznej, wywiadu oraz opracowania ich wyników.
Ważnym zadaniem młodych badaczy było zainteresować kolegów ze szkoły wiedzą dotyczącą e-sportu, w czym pomocne były takie działania jak: przygotowanie, realizacja i analiza wyników ankiety, przeprowadzenie wywiadu z trenerem i zawodnikiem e-sportu oraz przygotowanie prezentacji.
Dziewczyny z zapałem i zaangażowaniem zrealizowały wyznaczone zadania.