Świąteczna zbiórka żywności

Szkolne Koło Wolontariatu wraz z Samorządem Uczniowskim włączyli się do akcji świątecznej zbiórki żywności.

Celem zaangażowania uczniów w zbiórkę żywności było przede wszystkim uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych osób, wyrabianie umiejętności współpracy w grupie, a także możliwość poznania zasad organizowania akcji i zbiórek charytatywnych.

Zebrana żywność została przekazana na akcję „Polakom na Ukrainie” organizowaną przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz akcję organizowaną przez oddział PCK w Jaśle na rzecz osób starszych. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze akcje, pomogli potrzebującym, dali wspaniały wzór aktywnej pomocy i wsparcia. Poprzez takie działania nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą lepsze dla wielu.