Udział kl. VI i VIII w szkoleniu wojskowym

We środę, 5 kwietnia, uczniowie klasy 6 i 8 wraz z wychowawcami odwiedzili Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie. Głównym celem wycieczki było zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkoły oraz uczestnictwo w szkoleniu wojskowym z zakresu strzelania z karabinu ASG na wirtualnej strzelnicy. Jako początkujący strzelcy wszyscy bardzo dobrze sobie poradzili, osiągając dobre i bardzo dobre wyniki, czego potwierdzeniem były piątki od pana pułkownika. Podczas gdy jedna grupa spędzała czas na strzelnicy, druga wzięła udział w pokazie ratownictwa medycznego i prezentacji wyposażenia wojskowego uczniów uczęszczających do tutejszej klasy mundurowej. Każdy miał szansę przymierzyć kamizelkę i hełm wojskowy, założyć maskę PGAZ oraz potrzymać karabin. Po ekscytujących przeżyciach związanych z konkursem strzeleckim udaliśmy się do pobliskiej pizzerii na pyszną pizzę, w myśl zasady „coś dla ducha i coś dla brzucha”.