Zawieszenie zajęć

Szanowni Państwo

Zgodnie z decyzją Premiera RP od poniedziałku 16.03.-25.03.2020 r. szkoła zostaje zamknięta. Od jutra, tj. 12.03.2020 r. szkoła jest już niedostępna dla uczniów. Tylko i wyłącznie
w szczególnie uzasadnionych przypadkach w dniach 12-13 marca 2020 r. (czwartek, piątek), gdy rodzice nie są w stanie zapewnić swemu dziecku opieki, szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze. Czas ten nie jest okresem ferii, spotkań towarzyskich i wyjść. Jest to czas, który należy spędzić w domu w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Zamknięcie szkoły nie wpływa na zmianę organizacji roku szkolnego. W zależności od sytuacji będę przekazywać Państwu komunikaty dotyczące dalszego postępowania.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Mariola Ślawska