Akcja IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Akcja IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia odbędzie się w dniu 4 października 2019 r. pod hasłem: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!
Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.
Program:
31.09.-03.10.2019. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia – w domu, w szkole.
04.10.2019. Egzaminy z tabliczki mnożenia.

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji!