Dzień Matematyki i Liczby Pi tuż, tuż…

11 marca w naszej szkole po raz kolejny odbędzie się Dzień no właśnie … jaki? Dzień Kobiet?, Dzień Nauczyciela?, Dzień Dziecka?, nie, „Dzień Matematyki” a 14 marca „Dzień Liczby Pi”. Już po raz dziewiąty Królowa Nauk będzie królowała w siódemce.

Z okazji Święta Matematyki odbędą się konkursy:

  1. Matematyczny pokaz mody pod hasłem „Miłośnik Królowej Nauk wygląda tak…” dla kl. I – V-wykonanie stroju matematycznego.
  2. „Wielcy polscy matematycy” dla kl. I-V– wyszukanie w historii nauki polskiego matematyka i wykonanie pracy w dowolnej formie audiowizualnej, tekstowej bądź graficznej. Praca musi zawierać informacje: kiedy żył i czym się zajmował wybrany matematyk. Może to być na przykład filmik, komiks, blog, grafika, gazetka szkolna, prezentacja, aplikacja mobilna o polskim matematyku.
  3. ”Liczba pi” dla kl. VII-VIII– wykonanie w programie graficznym plakatu o liczbie pi lub wyszukanie w historii nauki  naukowców, których nazwisko lub imię zawiera litery „pi”. Zapisanie kiedy żyli  i czym się zajmowali. Wydrukowanie pracy i oddanie organizatorowi konkursu.

Nie ma żadnych ograniczeń. Liczę na kreatywność! Ważna jest: pomysłowość, staranność wykonania pracy, wiarygodność źródeł, pomysł na promocję w środowisku lokalnym.

Szczególnie cenione będą prace, które powstały w wyniku współpracy uczniów, nauczycieli, rodziców.

Dzięki konkursom uczniowie będą mieć możliwość przypomnieć sylwetki wielkich matematyków i promować ich wybitne osiągnięcia. Ich życiorysy i twórczość to często materiał na pasjonujący film! Chcę, żeby uczniowie poznali ich prace
i
zainspirowali się nimi. 

 Do 10 marca czekam na kreatywne prace.

Serdecznie zapraszam do świętowania
w myśl zasady

Świętuj i ucz oraz do udziału
w konkursach.