Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem MEN od 25.03.2020 r. nauczanie zdalne nadal będzie prowadzone poprzez dziennik elektroniczny, w którym nauczyciele będą zapisywać także realizowane tematy ze wszystkich przedmiotów oraz oceny uczniów i kontakty z rodzicami. W ten sposób będziecie Państwo mieli możliwość monitorowania postępów w nauce Waszych dzieci i ich ocen. Ponadto informuję, że macie Państwo oraz Wasze dzieci możliwość konsultacji z każdym nauczycielem prowadzącym zajęcia zgodnie z potrzebami. W tej sprawie także należy kontaktować się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny i wspólnie ustalić odpowiednią dla obu stron formę i termin konsultacji. Oczywiście, jeżeli macie Państwo do mnie sprawę także proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny. Proszę współpracę i wzajemne zrozumienie.

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia
Dyrektor Szkoły
Mariola Ślawska