Lekcja matematyki z pomysłem

W czwartek uczniowie klasy 7 wzięli udział w lekcji matematyki, która odbyła się inaczej niż zazwyczaj – nie w sali lekcyjnej, tylko na podwórku szkolnym.
Uczniowie obliczali średnią arytmetyczną klasy w skoku w dal. Wyznaczone osoby wykonywały pomiary długości skoków, natomiast jedna z uczennic zapisywała wyniki na planszy.
Po obliczeniu średniej skoków uczniowie zaokrąglili wynik do trzech cyfr znaczących.